Accounts

2019 මැයි

SL Geek Charity සඳහා ඔබ ලබාදුන් ආධාර මුදල්

මෙම තොරතුරු හි සත්‍යතාවය පිලිබඳ 100% සහතික වන අතර ඔබ ලබාදෙන සෑම සියලු ආධාර මුදලක්ම මෙහි සඳහන් වනු ඇත . සැ.යු.- මෙම පිටුව සතියකට වරක් පමණක් යාවත්කාලින වෙයි .