ආයුභෝවන් !

විවිධ ස්වභාවික ව්‍යසන , මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් , දරිද්‍රතාවයෙන් පෙලෙන ශ්‍රී ලංකික අපේම මිනිසුන්ට පිහිට වීම අරමුණු කොට මෙම SL Geek Charity අරමුදල පිහිටුවන බව සතුටින් දන්වමු . ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණික අධ්‍යාපනික YouTube නාලිකාවක් වන SL Geek සමග මේ වන විට ලක්ෂ ගණනාවක් පිරිසක් එක්රොක් වී ඇති අතර දැනුමට අමතරව ඉන් ඔබ්බට ගිය සමාජ වගකීමක් පෙරටු කොට මෙම SL Geek Charity නම් අරමුදල සහ කණ්ඩායම පිහිටුවන බව සතුටින් දන්වමු .

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ වූ විපත් සහ විවිද ගැටළු නිසා අසරණ වූ අපේම මිනිසුන්ට සහාය වීමට අප සුදානම් . මේ සඳහා SL Geek තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන් මුල්‍යමය දායකත්වයක් මේ සඳහා ලැබුනද ඔබගේ ආධාර මුදල් ඉතා අගයකොට සලකමු .

SL Geek Charity හි ප්‍රධාන අරමුණ අපගේ ශ්‍රී ලාංකික මිනිසුන්ට පිහිට වීම වන අතර අප විසින් සිදුකරන සමාජ සේවා සහ ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම ඔබ විසින් පරිත්‍යාගකළ මුදල් මෙන්ම එම මුදල් අප විසින් කෙසේ මෙම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා භාවිත කළේදැයි සවිස්තරාත්මකව පහතින් දැනගත හැකිවේ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *